Διαμάντια


Η αξία ενός διαμαντιού είναι σε άμμεση σχηματική συνάρτηση των 4C:

  1. Cut: Κοπή του διαμαντιού
  2. Color: Το χρώμα του
  3. Clarity: Την καθαρότητα του
  4. Carat: Το βάρος του σε καράτια ή εκατοστά του καρατίου

Υπάρχουν βέβαια και άλλα μετρήσιμα στοιχεία όπως ο φθωρισμός, η συμμετρία ή ακόμη και η ύπαρξη guarantee (GIA, IGI, HRD).

Τα διαμαντένια κοσμήματα χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης και κοστολόγησης, ανάλογη της εμπορικής τους αξίας.